background image

กรดไขมันไม่อิ่มตัวดีต่อสุขภาพหรือไม่?

เช่นเดียวกับน้ำมันทั่วไป น้ำมันมะกอกประกอบด้วยกรดไขมัน แต่กรณีของน้ำมันมะกอกนั้นมากกว่า 70% ของกรดไขมันทั้งหมดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนี้ (กรดไลโนเลอิค) ให้ประโยชน์ในเรื่องของคอเลสเตอรรอลในร่างกายมากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (เช่น น้ำมันดอกทานตะวัน) ซึ่งเป็นทราบกันดีอยู่แล้ว่ากรดไลโนเลอิคช่วยในการลดคอเลสเตอรอล อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าคือ น้ำมันมะกอกยังช่วยเปลี่ยนสัดส่วนของคอเลสเตอรอลอีกด้วย ดังนั้นในกรณีของน้ำมันมะกอกจึงเป็นการทำหน้าที่ถึง 2 ทาง โดยน้ำมันมะกอกจะช่วยลด ไขมัน “ไม่ดี”หรือ LDL และช่วยเพิ่ม ไขมัน “ดี” หรือ HDL โดยไขมันดี HDL ช่วยในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรดหัวใจ นอกจากนี้ยังไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ในร่างกายเพราะย่อยได้ 100%

Posted in: Health